1. Dr.Vasuki Mathivanan- Chennai
2. Dr.Sumathi Narayanan-Chennai
3. Sharada R Nair-Chennai
4. Dr.Keerthi Pai-Chennai
5. Dr.V.S.Anita -Chennai
6. Dr.V.Smitharukmani -Chennai
7. Sharadha Kulamani-Chennai
8. Dr.sumathichandrasekaran -Chennai
9. Arthy Sriram-Chennai
10 Rajani Nandakumar-Chennai
11. Dr. S. Usharani-Chennai
12. Dr.sandhya Rani Ramadass-Chennai
13. Dr. Aprajita Bhardwaj-Chennai
14. Magdalene Jeyarathnam-Chennai
15. S.Divyaprabha-Chennai
16. J.Sadhana-Chennai
17. Zebalda Restia Dkhar – Shillong
18. Michelle Normen – Banglore
19. Dr.Dimple Sait-Chennai